Waarschuwingen voor postcode

Hier postcode ingeven

Onze noodweercentrales

Waarschuwingen voor ijzel voor Luik

Alles
Waarschuwingen voor noodweer
Weermelding
Luik - Waarschuwingen voor ijzel
Europe - Alle Warnungen

Op de kaart ziet u alle waarschuwingen voor ijzel voor Luik. De kleuren laten zien op welke plaatsen of in welke gebieden in Luik met ijzel rekening gehouden moet worden. Met ijzel bedoelen we hier regen die op een bevroren ondergrond direct bevriest en gladheid veroorzaakt in Luik.

Er zijn twee soorten waarschuwingen: de voorwaarschuwing en de waarschuwing. Voorwaarschuwingen voor ijzel worden uitgegeven als in Luik ijzel te verwachten is, maar de intensiteit ervan, de koers en het tijdstip van optreden nog kunnen veranderen. In geval van een waarschuwing zijn er drie niveaus. Een oranje kleur geeft lichte overlast aan, bij de kleuren rood en violet wordt de door ijzel in Luik verwachte overlast steeds groter. Omdat ijzel met het blote oog niet altijd direct waarneembaar is, zijn betrouwbare en gedetailleerde ijzelverwachtingen voor het verkeer en ook de hulpdiensten in Luik van groot belang. De verkeersveiligheid op de wegen in Luik heeft bij ijzel absolute prioriteit. De ervaren meteorologen van Noodweercentrale passen de verwachtingen voor ijzel voortdurend aan en zorgen er zo voor dat ze 24 uur per dag en 365 dagen per jaar up-to-date blijven.